Fiskekultivering

Øyer fjellstyre driver et betydelig kultiveringsarbeid:

- Rydding av gytebekker.
- Utfisking av sik på Goppollen og abbor på Hornsjøen.
- Utsetting av ørret i en rekke vann
- Tilrettelegging og fokus på et attraktivt stangfiske.

fiskeutsetting_lorttjnnetUtsetting av ørret i Lorttjønnet

 

 

Søk etter artikler