Fiskeregler

Fiske med stang er tillatt i tiden 15. mai - 5. september. Etter 5. september og til isen legger seg, er det kun tillatt med stangfiske på vatn og ikke nærmere inn- og utløpsbekker enn 50 meter.Stangfiske er åpent for alle, mot løsing av fiskekort. Fiske med garn, oter og reiv er forbeholdt innenbygdsboende i Øyer.

For flere detaljer, les her:

Fiskeregler for Øyer statsallmenning

Barn/unge fisker gratis med stang til og med det året de fyller 18, og trenger ikke løse fiskekort. Alle andre må løse fiskekort før fisket starter.

For Reinsvatnet gjelder egne fiskekort og fiskeregler.

Søk etter artikler