Utlån av garn på Øveråsten og Lyngen

Bt_p_versta

Fjellstyret har garn til utlån på Øveråsten og Lyngen. På Øveråsten henger garnene i Skjelbua, på Lyngen er de i fjellstyrets naust.  Det er redningsvester begge steder.

Fiske med garn og oter er forbeholdt innenbygdsboende. Garnene er innelåst, og innenbygdsboende som ønsker å låne garn tar kontakt med fjellstyret på tlf:488 99 898.

 

 

 

 

Søk etter artikler