Fjellvegene i Øyer

P4301584Øyerfjellet har meget god adkomst via et omfattende fjellvegnett.

De fleste vegene er bygget som adkomstveg til setrene.  De driftes av private vegselskap dannet av setereierne.  Drifting av vegene er kostbart, og for å skaffe nødvendig inntekt må det betales bomavgft på alle vegene.

Vegselskapene har nå gått sammen om en felles bom-ordning for hele Øyerfjellet.  Ved å løse billett ved innkjøring på en av vegene, kan du kjøre hele Øyerfjellet på denne billetten.  Prisen er kr 50,-, noe som er en meget rimelig pris.  NB: Gjelder ved kjøp av enkeltbillett.  Årskort/sesongkort gjelder kun på den vegen det er utstedt for.

Fjellstyret yter årlig et betydelig tilskudd til driften av vegene.

Ved innkjøring fra sør kommer en gjennom betjente bommer i Ringsaker eller Lillehammer. På Hundersetervegen, Lie-Hornsjøvegen og Østfjellvegen er det automatiske bomsystem.  Her kan du betale med mynt, med bankkort eller du kan kjøpe et rabattert klippekort.  De øvrige innkjøringsbommene er selvbetjente, og du må ha med kontanter.

Største delen av vegnettet er vinterstengt.  Tidspunkt for sommeråpning er avhengig av hvordan våren uitvikler seg.  Åpningen blir samkjørt med flere vegselskap, og blir kunngjort på denne hjemmesiden.

Ved spørsmål om den enkelte veg kontakt vegstyret ved formann.

Fjellvegene på kart

B = vegbom P = vinterparkering
Blå farge: Helårsveger ---
Grønn farge: Vinterstengte veger---
Rød farge: Allmenningsgrense

 

 

 

Søk etter artikler