Aksjøsetervegen

Adkomstveg til Svartsetra, Nysetra, Grotjønnsdalen, Kjeiken, Aksjøsetra, Åstdalssetra og Bøsetra.

Vinterbrøytet til Steinsetra.

Kontaktperson:  Lukas Gillebo tlf: 480 43 123

 

Billett-typer og priser:

Personbil, traktor, ATV: 50
Årskort: 1.500
Sesongkort  sommer: 1.000
Sesongkort vinter: 600
Påskeuka, inkl nattparkering 300
Buss/Lastebil: 100
Moped/motorsykkel 10

 

 

Aksjøsetervegen på kart

B = vegbom P = vinterparkering
Blå farge: Helårsveger ---
Grønn farge: Vinterstengte veger---
Rød farge: Allmenningsgrense

-------

Søk etter artikler