Øyer allmennings veger

Øyer allmenning har vegen mellom kommunegrensa og Bøsetra i Åstdalen, samt forbindelsene til Grava (Augsetervegen) og til Hornsjø (Lie-Hornsjøvegen).   Øyer allmenning drifter også Døblervegen.

Alle Øyer allmennings veger er vinterstengte.

Kontaktperson:  Per Magne Bryhn tlf. 917 59 429

Billett-typer og priser:

Personbil: 50
Årskort: Nei
Sesongkort  sommer: Nei
Sesongkort vinter Nei
Buss/Lastebil: 80
Moped/motorsykkel 15

Allmenningsvegene på kart

B = vegbom P = vinterparkering
Blå farge: Helårsveger ---
Grønn farge: Vinterstengte veger---
Rød farge: Allmenningsgrense

-------

Søk etter artikler