Veslesetervegen

Adkomstveg til setrene på Nordre Veslesetra, Vedumssetra og Søkjelia.  Vinterbrøytet til parkeringsplass på Veslesetra, og videre til hyttefeltet.

Nå også med sommeråpen forbindelse til Goppollvegen.  Her må en betale bom på grensa.  De som kommer nordfra og skal inn i Øyer, betaler til Veslesetervegen.  De som kommer sørfra og skal til Fåvang, betaler til Goppollvegen (kr 50,-).

 

Kontaktperson: Edgar Enge tlf 906 30 068

Billett-typer og priser:

Personbil: 40
Årskort:  1.200
Buss/Lastebil: 100
Moped/motorsykkel 20

Veslesetervegen på kart

B = vegbom P = vinterparkering
Blå farge: Helårsveger ---
Grønn farge: Vinterstengte veger---
Rød farge: Allmenningsgrense

-------

Søk etter artikler