Fangstminner i Rondane

DSC 0023-1NINA har nå gitt ut en rapport om gammel villreinfangst i Rondane.  Det er registrert et stort antall fangstgroper, og flere anlegg for massefangst.  Rapporten har også stoff fra Øyerfjellet.  Du kan lese rapporten HER.

 

 

 

 

 

Fangstminner på kart

Zoom i kartet ved å dobbeltklikke eller bruk hjulet på musa. Klikk på det enkelte objekt for mer informasjon.

Fangstminner i Øyerfjellet

Utnyttelsen av viltet har vært av avgjørende betydning for bosetning i Norge til alle tider, helt siden folk kom til landet etter istida.  Dyr som blir jaktet på blir sky, og det er nødvendig å utvikle avanserte teknikker.  Dyregraver har vært brukt i århundreder og årtusner.  Arkeologene forteller at de har vært brukt spesielt aktivt i perioden rundt år null, og på 12-1300 tallet.  Dyregravene var gravd ned i jorda, og en indre rektangelformet konstruksjon hindret grava å rase sammen.  Denne var enten av tre, murt av stein, eller en kombinasjon.  I dag finner vi restene av dyregravene som groper i terrenget, mer eller mindre intakt.  Fjelloppsynet har i samarbeid med NINA kartlagt ca 140 dyregroper i nordre del av Øyerfjellet.  Groper langt vest mot dalen forteller oss at i tidlige tider var det trekkende rein i områder hvor vi ikke ser dem i dag.

Opp gjennom århundrene ble det utviklet skytevåpen.  Først pil og bue, så armbryst og til slutt kulevåpen.  For å avlive dyr med pil måtte skyteavstanden være beskjeden.  Det var vanlig å lage små steinmurer å gjemme seg bak - såkalte bågåstiller.  Disse finnes i stort antall i høyfjellet i Rondaneregionen.  I Øyerfjellet kjenner vi forløpig ett - på østsiden av Steinhyttfjellet.

Fjelloppsynet er takknemmelig for tips om flere dyregraver - se kartet under.

DSC 0023-1 DSC 0184 DSC 0199

Reinsgrav i Lyngkampen

Bågåstille i Steinhyttfjellet Dyregrav i Eldådalen

Søk etter artikler