Åpne buer på kart

Åpne buer

Fjellstyret har 5 buer i allmenningen, som står åpne og kan brukes av alle som er i fjellet. I alle buene er det vedovn og kokemuligheter på propan. Det er også enkelt utstyr som kokekar og stekepanne. I uthuset er det tørr ved. Buene er til bruk for alle fjellfarende, fra den som vil søke ly for regnskura, til den som vil ligge noen dager og kose seg i fjellet. Det eneste fjellstyret krever av deg som bruker buene, er at du farer fint fram både inne og ute. Bua skal forlates i den stand som du sjøl ønsker å finne den.

Harlandshytta og Bulonhytta er ypperlige for vinterbruk.  Skjelbua, Steinhytta og Veemsbua krever gjerne mye snømåking for å komme seg inn.

I alle buene er en bu-bok. Skriv i den! - gjerne om hvor du kommer fra, hvor du skal, hva du har opplevd og hvem du har møtt.

Buene kan ikke bestilles. Det er slik, at den som kommer først til ledig bu, kan bruke den. Kommer det flere, er det en selvfølge at de også får plass, så langt det går an.

Fe-leger:

Tre av de åpne buene, Harlandshytta, Steinhytta og Skjelbua er gamle fe-leger.

Et fe-leger er et sted hvor en i gammel tid lå for å gjete fe. Langt nok til fjells, og langt nok fra nærmeste seter, var det ledig beite. Hit drog fe-handlerne med sine innkjøpte dyr tidlig på sommeren, passet på dem så lenge beitet var brukbart og dyrene vokste. Jagde dem så om høsten til bygds og videre til byen for salg.

Det feite fjellbeitet gav grunnlag for verdiskapning og handel.

Landskapet rundt fe-legerne bærer fortsatt preg av svært lang tids påvirkning av beitedyr.

Åpent kulturlandskap rundt Skjelbua

Søk etter artikler