Utleiehytter

Øyer fjellstyre har 3 hytter som leies ut på døgnbasis. I tillegg leies det ut et rom i Bulonhytta, som ligger ved Lyngen. Hyttene bookes gjennom Inatur

 

Bøseterlia   Neråsta   Åstdalssetra
Bøsetra   Neråsta   Åstdalssetra