Elgjakt i Øyer

img_0929.jpgI Øyerfjellet er det 330.000 daa med tellende areal for elg.

Årlig felles det rundt 100 dyr. Jakta leies ut for 4 år om gangen, og fordeles ved loddtrekning.  Fjellstyret har anledning til å forbeholde inntil 60 % av kvota for innenbygdsboende.  For at et jaktlag skal godkjennens som innenbygds, må flere enn halvparten av medlemmene  inkl jaktleder være bosatt i Øyer.

 

 

Øyer østside forvaltningsområde for elg og hjort

Øyer fjellstyre har gått sammen med de private grunneierlagene og dannet felles forvaltningsområde på østsiden av Lågen i Øyer kommune.

Årlig kvote er på 200 dyr.  Som grunnkvote deles ut ca 160 dyr, videre blir det delt ut tilleggsdyr under jakta.

Rettighetshaver Areal (daa)

%

Sørbygda Jaktforening 22.027 5,08
Liesmorka Utmarkslag 9.284 2,14
Midtbygda Jaktforening 16.000 3,69
Nordbygda Jaktforening 17.643 4,07
Sør-Tretten Jaktforening 14.786 3,41
Nord-Tretten Jaktforening 23.866 5,50
Øyer Statsalmenning 330.000 76,6
Sum 433.606  

 

Bestandsplanen kan du lese her:

bestandsplan elg 2013-2017

Søk etter artikler