Treningsfelt for elghunder

Trening av elghund kan foregå i tidsrommet f.o.m. 21. august t.o.m. 10. september

Treningsterrenget er avgrenset slik:

  • I allmenningen: Allmenningsgrensa fra Tretteslæen til Moksa - Moksa til Våsjøbekken - Våsjøen - Våsdalsbekken til kommunegrensa, og kommunegrensa vestover til Tretteslæen.

Alle jaktlag med jakt i Øyer kommune, samt alle innenbygdsboende lag som har søkt jakt, får tilsendt tilbud om treningstid. Jaktlaget melder sin interesse til fjellstyret.

Det tildeles en økt/dag, før eller etter kl. 12.

Jaktlagene tildeles like mange treningsøkter. Ledige økter utover dette tildeles ved loddtrekning blant jaktlagene.

Jaktlaget kan slippe inntil 2 hunder i hver tildelte økt.

Det er krav om sauerenhetsbevis for alle hunder som skal slippes under trening. Beviset skal ikke være eldre enn 2 år.

Hundeeier/hundefører er ansvarlig for eventuelle skader på beitedyr. Skade på beitedyr meldes til Fjelloppsynet

Søk etter artikler