Småviltjakt i Øyer statsallmenning

Øyer statsallmenning har rike muligheter til småviltjakt. Terrenget er 430.000 dekar stort, og varierer fra snaufjell til myr og skogsområder.

Rype og hare finnes over hele allmenningen, mens i skogsområdene kan orrfuglen by på spennende opplevelser.

For all småviltjakt med hund i september er det krav om sauerenhetsbevis som ikke er eldre enn 2 år.

Lyngen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søk etter artikler