Jaktbare arter

Ender: Brunnakke, Krikkand, Stokkand, Toppand, Kvinand, Siland, Laksand
Hønsefugl: Rype, Orrfugl
Vadefugl: Enkeltbekkasin, Rugde, Heilo
Måker: Gråmåke, Svartbak
Duer: Ringdue
Kråkefugl: Skjære, Kråke, Ravn
Hare
Rødrev, Grevling, Røyskatt, Villmink, Mår

Tiur og røy er fredet

Se her for jakttidsrammer på de enkelte artene.

Søk etter artikler