Rypebestanden

Fjellstyret foretar rypetaksering i august hvert år. Taksten foregår etter standard metode med stående fuglehund.

På bakgrunn av resultatene blir det fastsatt en dagskvote (baglimit) hvert år.

 

Resultat

Søk etter artikler