Fellesjakt

Følgende fellesjaktavtaler gjelder:

Ringebu statsallmenning        01.09 - 24.09, unntatt lørdag og søndag
   

 I tillegg er det grenseovergangsavtaler med Messelt:

  20.08 - 24.09 - inngang fra eget terreng

Søk etter artikler