Fellesjakt

Følgende fellesjaktavtaler gjelder:

Ringebu statsallmenning        20.08 - 20.09,
   

 I tillegg er det grenseovergangsavtaler med Messelt:

  20.08 - 20.09 - inngang fra eget terreng

Søk etter artikler