Jaktkort og priser

  Fri bukk
Fritt dyr/bukk
under 50 kg
Kalv
Innenbygdsboende 3.600,- 2.100,- 900,-
Utenbygdsboende 5 300,- 3.800,- 1.200,-

 

 

Søk etter artikler