Oktober 2018
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fjellstyret

Fjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. Fjellstyret er tillagt administrasjonen av bruksrettene og lunnende (herligheter) i statsallmenningene, så lenge ikke annet er forutsatt i eller i medhold av lov. I hovedtrekk omfatter dette jordbrukstilknyttede bruksretter som seter og beite, samt jakt, fangst og fiske. Bruksrettenes innhold er ikke uttømmende beskrevet i fjelloven, men er fastlagt gjennom lang tids bruk. Utnyttelsen av bruksrettene er heller ikke låst til en bestemt tilstand, og en tidsmessig utvikling av bruksrettene står sentralt.

Fjellstyret blir valgt av kommunestyret, og følger kommunevalget. Fjellstyre valgt for perioden 22.10.2015 - 31.10.2019:

Medlem Personlig varamedlem
Arne Finn Brekke (leder) Jon Magne Aspelund
Bjørner Killi (nestleder) Åse Rygaer
Marianne Stenersen Elin Heidi Slåsletten
Håvard Granskogen Lars Høvren
Anne Magnhild Braastad Lie Britt Rusten

Søk etter artikler