Møteplan 2017

25. Januar - dagmøte
15. Februar
15. Mars
26. April
24. Mai
14. Juni - befaring/møte
23. August
20. September
18. Oktober
15. November
  6. Desember

Styremøter avholdes på fjellstyrets kontor på Tretten fra kl. 19.00

Søk etter artikler