Fjellstyremøte 9. desember

Sak nr Sak
95/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
96/08 Referatsaker
97/08 Endring av beiteregler
98/08 Uttalelse til grunndisponering. Alpinanlegg ved Nysetra

Fjellstyremøte 26. november

Sak nr Sak
95/08 Framtidige kontorlokaler for fjellstyret

Fjellstyremøte 18. november

Sak nr Sak
88/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
89/08 Referatsaker.
90/08 Klage på søknad om restaurering/omdisponering av skåle. Feste nr. 271.
91/08 Tomt til varmestue - uttalelse til søknad om disp.fra kommuneplanen.
92/08 Søknad om tilskudd fra fjellkassa - Øyer Tretten JFF ungdomsutvalget.
93/08 Kontorlokaler for fjellstyre.

Fjellstyremøte 21. oktober

Sak nr Sak
83/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
84/08 Referatsaker.
85/08 Søknad om restaurering/omdisponering av skåle. Feste nr. 271.
86/08 Revisjon av seterforskriften. Høring

Fjellstyremøte 8. oktober

Sak nr Sak
82/08 Kontorlokaler for fjellstyret. Forslag til nye lokaler i Samfunnshuset

Søk etter artikler