Fjellstyremøte 8. desember

Sak nr Sak
70/09 Referatsaker
71/09 Orienteringssaker
72/09 Møteplan 2010
73/09 NM jaktfeltskyting - søknad om tilskudd

Fjellstyremøte den 10. november


Sak nr Sak
63/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
64/09 Referatsaker
65/09 Orienteringssaker
66/09 Søknad om riveing av uthus og oppføring av nytt
67/09 Søknad om ny skiløypetrasé ved Reinsvatnet

Fjellstyremøte 13. oktober

Sak nr 
Sak
56/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
57/09 Referatsaker
58/09 Orienteringssaker
59-09 Søknad om oppsetting av bom ved Snultra
60/09 Budsjett 2009, status pr 31. august
61/09 Forslag om endring av verneforskriften for Helgetjønn naturreservat

Fjellstyremøte 11. august


Sak nr Sak
44/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
45/09 Referatsaker
46/09 Orienteringssaker
47/09 Søknad om å sette opp gapahuk på Engehaugen, Nordre Veslesetra
48/09 Søknad om å føre opp lunnstuggu.  Feste nr 476 på Steinsetra.
49/09 Søknad om bruksendring av fjøs.  feste nr 666 på Nysetra.
50/09 Overføring av dyrskingsparsell til ny bruker.  Uttalelse.
51/09 Søknad om inngjerding av kulturbeite.  Uttalelse.
52/09 Søknad om tilskudd til utbedring av campingplass.
53/09 Regulseringsplan Nordre Veslesetra hyttegrend.  Uttalelse.
54/09 Utelukkelse fra jakt etter fjellovens § 25.

Fjellstyrets møte 12. mai

Sak nr Sak
32/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
33/09 Referatsaker
34/09 Årsregnskap 2009. Ny behandling
35/09 Søknad om oppføring av lunnstugu og uthus. Feste nr. 480
36/09 Lønnsbetingelser for sesongansatte. Untatt fra offentlighet
37/09 HMS-plan
38/09 Forslag om rådyrjakt i allmenningen

Søk etter artikler