Fjellstyremøte 23. januar

Fjellstyret hadde møte mandag 23. januar kl 10.00. Nå kan du lese referatene fra møtet.

01/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
02/12 Referatsaker
03/12 Orienteringssaker
04/12 Søknad om tilbygg på fiskebu ved Aksjøen - uttalelse til Statskog
05/12 Søknad om å plassere campingvogn som bosted for gjeter - uttalelse til Statskog 
06/12 Overdragelse av fjellstyrets tidligere lokaler på Samfunnshuset
07/12 Bruksavtale med Øyer kommune for lokaler i Stav næringsbygg
08/12 Budsjett 2012
09/12 Arbeidsplan 2012

 

Søk etter artikler