Møter 2013

Fjellstyremøte 10. desember

Fjellstyret hadde møte 10. desember, og vedtok møteplan for 2014.

62/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
63/13 Orienteringssaker
64/13 Møteplan 2014
 

Fjellstyremøte 21. juni 2013

Fjellstyret hade møte fredag 21. juni på Nermo hotell, etter å ha hatt befaring i allmenningen.  Referat fra møtet kan du lese her:

35/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
36/13 Referatsaker
37/13 Orienteringssaker
38/13 Åkvisla kraftverk - søknad om konsesjon
  pdfHøringsuttalelse
39/13 Søknad om tilskudd til seminar 
40/13 Inngjerding av fritidsbebyggelse - prinsipper og retningslinjer 
  pdfVedtatte retningslinjer
41/13 Søknad om å skifte tak på seterhus 
42/13 Søknad om å utbedre veg/parkering 
43/13 Søknad om å utbedre adkomstveg til hytte, feste nr 35 
44/13 Søknad om utvidelse av dyrkingsparsell 

Fjellstyremøte 21. mai 2013

Fjellstyret hadde møte tirsdag 21. mai kl 19.00, på fjellstyrets kontor på Tretten.  Referat fra møtet kan du lese her:

27/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
28/13 Referatsaker
29/13 Orienteringssaker
30/13 Søknad om renovering og utvidelse av seterhus, og flytting av låve. Feste nr 276.
31/13 Søknad om å anlegge gjødsellager. Feste nr 417.
32/13 Søknad om endring av satser for skuddpremie
33/13 Søknad om tilskudd til utdanning av bjørnehunder
34/13 Søknad om beite med geit

Fjellstyremøte 12. mars 2013

Fjellstyret hadde møte tirsdag 12. mars kl 19.00.  Her kan du lese referat fra møtet.

10/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
11/13 Orienteringssaker
12/13 Årsmelding 2012
13/13 Mobilantenne ved Pellestova - uttalelse. 
14/13 Søknad om bidrag til framføring av strøm
15/13 Trening av elghunder på egne jaktfelt.
16/13 Søknad om inngjerdning - uttalelse. Feste nr 519.
17/13 Søknad om midlertidig gjerde rundt hytte. Uttalelse.
18/13 Søknad om midlertidig gjerde rundt hytte. Uttalelse.

Fjellstyremøte 29. januar 2013

Fjellstyret hadde møte 29. januar kl. 12.00. Referatet kan du lese her:

01/13   Godkjenning av protokoll fra forrige møte
02/13 Orienteringssaker
03/13
Budsjett 2013
04/13 Arbeidsplan/tiltak 2013

Søk etter artikler