Fjellstyremøte 22. september 2015

Fjellstyret hadde møte 22. september kl 19.00, på fjellstyrekontoret på Tretten

Sakene som ble behandlet kan du lese her:

 

48/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
49/15 Referatsaker
50/15 Orienteringssaker
51/15 Omlegging av skiløypenettet - uttalelse 
52/15 Søknad om dyrking av restareal. Feste nr 490.
53/15 Søknad om utvisning av dyrkingsjord.
54/15 Søknad om overføring av dyrkingsparseller
55/15 Søknad om opprettelse av fritidsfeste. Feste nr 542
56/15 Graving fra flåte i Reinsvatnet. Uttalelse.
57/15 Fuglejakta 2015. Endelig vedtak.

 

 

Fjellstyremøte 20. august 2015

Fjellstyret har møte torsdag 20. august kl. 19.00 på fjellstyrets kontor. Følgende saker skal behandles

44/15  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
45/15  Referatsaker
46/15  Orienteringssaker
47/15  Årets småviltjakt