Fjellstyremøte 18. november

Fjellstyret hadde møte 18. november kl 19.00, på fjellstyrekontoret på Tretten.  Referat fra møtet kan du lese her:

 57/14  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 58/14  Referatsaker
 59/14  Orienteringssaker
 60/14  Bestemmelser om gjerder i Øyer. Uttalelse.
 61/14  Søknad om opprettelse av fritidsfeste. Feste nr 288.
 62/14  Søknad om utvisning av tilleggsjord.
 63/14  Søknad om opprusting av adkomstveg til fritidseiendom.
 64/14  Søknad om inngjerding av gjeterbu. Eldåbua.
 65/14

 Søknad om utvisning av samlekve/nattbeite.

   

Fjellstyremøte 13. mai 2014

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 13. mai kl 19.00.  Nå kan du lese referat fra møtet:

 

 32/14  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 33/14  Referatsaker
 34/14  Orienteringssaker
 35/14  Søknad om oppføring av utedo ved feste nr 242.
 36/14  Ny storfebesetning, anvisning av beiteområde.
 37/14  Vannforsyning til snøproduksjon, ledningsanlegg fra Reinsvatnet.
 38/14  Mindre justeringer av pris på reinsjakt
 39/14  Endring av jakttider for smårovvilt.