Fjellstyremøte 22. april 2014

Fjellstyret hadde møte 22. april kl 19.00 på fjellstyrekontoret på Tretten.  Referat fra møtet kan du lese her:

23/14  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
24/14  Referatsaker 
25/14  Orienteringssaker
26/14  Søknad om opprettelse av fritidsfeste - feste nr 152
27/14  Årsregnskap 2013
28/14  Årsmelding 2013
29/14  Beitebruksplan for Øyer - uttalelse
30/14  Søknad om oppføring av vær-radar på Hafjellet. Uttalelse.
31/14  Trekning av årets småviltjakt for utenbygdsboende med hund.

 

 

Fjellstyremøte 18. mars 2014

Fjellstyret har møte tirsdag 18. mars kl 19.00 på fjellstyrets kontor på Tretten.  Nå kan du lese referat fra møtet her:

13/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
14/14 Referatsaker
15/14 Orienteringssaker
16/14 Utlysning av elgjakta 2014 
17/14 Søknad om utvidelse av beiteområde for storfé.
18/14 Søknad om oppføring av nytt seterhus. Feste nr 589. 
19/14 Søknad om oppføring av utedo ved Lyngen
20/14 Søknad om oppføring av vær-radar på Hafjellet. Uttalelse til Statskog. 
21/14 Søknad om omlegging av skiløype 
22/14 Kommuneplanens samfunnsdel. Uttalelse.
  pdfHøringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Fjellstyremøte 20. januar 2014

Fjellstyret hadde møte 20. januar 2014, og vedtok bl.a. årsbudsjett.

1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
2/14 Referatsaker
3/14 Orienteringssaker
4/14 Budsjett 2014.
5/14 Arbeidsplan 2014.