Søknad om småviltjakt for utenbygds med hund

En gjør oppmerksom på at jakttider og dagskvoter kan bli endret fra år til år.

Jaktområde: Øyer statsallmenning, søknadsfrist: 01.04
Søknadsskjemaet gjelder kun for utenbygdsboende småviltjegere som ønsker å jakte med hund,hv
is du søker om fuglejakt, kan du velge hvilke perioder du helst vil jakte
Hver jeger kan kun søke en gang.
Jegere som får tildelt jakt med hund et år, stiller bakerst i køen de to neste årene.

Du får kvittering på e-post om at søknaden er mottatt.

Småviltjakt - Type
  • fabrik internal id
  • time date
Småviltjakt for utenbygds boende med hund
  • fabrik internal id
  • time date
  • Søknad nummer